Giảm giá!

Parc Villa Zone 6 SwanBay Le Centre 6A.01.12

13.600.000.000 12.500.000.000

  • Giá Chuyển Nhượng: 8.5 Tỷ
  • Diện Tích Đất: 16m x 21m (332 m2)
  • Diện Tích Xây Dựng: 321.75 m2
  • Tình Trạng: Còn hàng